مهدی اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی اکبری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین تولید نورد سرد شرکت هفت الماس 1388/6 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت و تولید مکانیک
– کارشناسی – معدل: 14.40
خانه کارگر 1388 - 1390