سعید جوانمرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید جوانمرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیركنترل و تضمین كیفیت واشرهاي صنعتي كلينگران 1392/4 -