سعید پوراسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید پوراسمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری دولتی مالی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.85
دانشگاه دولتی بجنورد 1389 - 1393