مهرداد عسگری زادگان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد عسگری زادگان

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی اقتصاد
– کارشناسی – معدل: 12.57
سراسری تبریز 1388 - 1393