بهرام موصلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهرام موصلو

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس مالی رهاب سازه 1391/5 - 1394/2