مهسا فیروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا فیروزی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و پشتیبان وبسایت شکوه صنعت نیکان 1392/10 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.07
صنعتی ارومیه 1388 - 1392