مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 17.06
پرند 1384 - 1389