محمدرضا داسدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا داسدار

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مرد