کیاندخت مستجیری عبید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیاندخت مستجیری عبید

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار مالی کارخانه ایران کود 1390/8 - 1393/3
حسابدار بازرگانی شرکت اریکه فرشتگان 1389/7 - 1390/8
حسابدار مالی کارخانه پاکیزه پلاستیک 1388/6 - 1389/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.11
امام علی 1381 - 1385