علی محمد نصیرنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محمد نصیرنیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پایپینگ صنعت و توسعه 1389/5 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد واحد جنوب 1383 - 1390