مجید جهانی بهمنمیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید جهانی بهمنمیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر امور اداری و کارگزینی شرکت بلند پایه 1382/12 - 1393/5
مدیر امور اداری و کارگزینی شرکت مخابرات ( تولید فیبر نوری و سلول های خورشیدی ) 1373/12 - 1383/12
مشاور حقوقی - نماینده کارفرما در هیئات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی 1382/12 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم قضایی فقه و حقوق
– کارشناسی – معدل: 18.20
دانشگاه علوم رضوی مشهد 1370 - 1374