سارا تلوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا تلوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن