سید یوسف حسینی اخگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید یوسف حسینی اخگر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.80
شیخ بایی 1381 - 1385