حمید حیدریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید حیدریان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد حمل و نقل
– کارشناسی – معدل: 15.65
علوم اقتصادی 1387 - 1391
اقتصاد انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.05
تربیت مدرس 1391 - 1393