علیرضا مددی محمود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا مددی محمود

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنر گرافیک
– کاردانی – معدل: 0.00
آزاد اسلامی شهر قدس 1386 - 1389