مهرانه حضرتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرانه حضرتی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.32
مازندران 1390 - 1393