عارف صارمی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عارف صارمی فر

محل سکونت: لرستان - پلدختر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر شرکت ساختمانی 1392/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.12
ازاد خرم اباد 1389 - 1392