زهرا میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا میرزایی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان وادبیات عربی ادبیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.78
آزاد اسلامی کاشمر 1390 - 1392