انسیه عیدی وندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: انسیه عیدی وندی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.00
ازاد قزوین 1390 - 1394