علی امین نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی امین نسب

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی ذوب فلزات
– کارشناسی – معدل: 0.00
واحد یزد 1391 - 1394