نسترن نوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسترن نوری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سوییچ
– کارشناسی – معدل: 14.85
سلمان مشهد 1389 - 1392