زهرا مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مومنی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اقتصادی نظری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
تهران جنوب 1390 - 1393
علوم اقتصادی پول و بانکداری
– کارشناسی – معدل: 16.69
رجاء 1386 - 1392