حسین تحویلداری دیلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین تحویلداری دیلمی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول قارم نوید مرغ گیلان 1391/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم دامی تغذیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
مشهد 1388 - 1391