ماجد غابشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ماجد غابشی

محل سکونت: خوزستان - سوسنگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر ماجدغابشی 1391/6 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.37
واحد ورزقان 1390 - 1392