عاطفه بلیغ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه بلیغ

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست سلولی مولکولی
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشگاه شهید مدنی 1388 - 1392