رضا شگوری جوشقان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شگوری جوشقان

محل سکونت: تهران - تهران