پروین زاهدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پروین زاهدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.23
سمنان 1392 - 1394
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 17.32
سمنان 1387 - 1392