فاطمه بهزادیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه بهزادیان

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 12.60
پیام نور کرج 1386 - 1391