وحید شکورزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید شکورزاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر طراحی جهاد توسعه منابع آب 1391/7 - 1393/6
مسئول پیمان و رسیدگی شرکت مهندسین عمران مارون 1391/4 - 1391/5
کارشناس دفتر فنی جهاد توسعه منابع آب 1388/3 - 1391/2
معاونت اجرایی شرکت آذر انتقال سهند 1387/10 - 1388/3
سرپرست اجرا شرکت آریا پارسیان 1393/6 - 1394/1
دفترفنی سازمان توسعه راههای پارس 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.06
آزاد شبستر 1383 - 1387