ارمون فضل الله

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمون فضل الله

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بازرگانی تهاتر ایمن پیمان 1392/8 - 1395/1
کارشناس بازرگانی نیکان تجارت پارمیدا 1390/1 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.80
شهر ری 1386 - 1388
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.60
مرکز 1381 - 1385