علی وحید طلاتپه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی وحید طلاتپه

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارمند اتحاديه 1392/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كشاورزی علوم خاك
– کارشناسی – معدل: 15.16
اروميه 1386 - 1390