مهدی قورچیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی قورچیان

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس آموزشگاه زبان 1389/9 -
مسئول دفتر شرکت بنا گستران 1389/3 - 1391/6
اپراتور CNC کارگاه پویا چوب 1392/7 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 13.33
آزاد قزوین 1387 - 1391