ندا شاکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا شاکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش صنایع نیروگاهی پایاانرژی سبز 1387/9 - 1393/3
کارشناس crm سازگار ارقام 1392/5 - 1392/12
مدیر فروش شرکت گلد لاین 1385/9 - 1387/7
مدیر فروش شرکت بازرگانی پوریا 1383/6 - 1385/9
کارشناس فروش رزمان رایانه 1381/6 - 1383/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.21
آزاد اسلامی 1376 - 1381