محمدحسین مشکین قلم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسین مشکین قلم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اجرایی مترو بهارستان شرکت ساختمانی مرصوص پی 1382/8 - 1384/5
مسئول اجرایی ساختمان جدید دیوان عدالت اداری شرکت فنی ومهندسی کاشالوت 1384/5 - 1386/3
سرپرست گارگاه بازسازی نمایندگی اران خودرو دیزل -طراح داخلی نمایندگی نمایندگی ایران خودرو دیزل(نمایندگی صفایی) 1386/3 - 1386/9
سرپرست گارگاه بازسازی منزل مسکونی واقع درشهرک شهید محلاتی-طراح داخلی منزل مسکونی منزل مسکونی (شهید محلاتی) 1386/9 - 1386/11
ناظر مقیم کارفرما تعاونی طلوع فجر تهران(پروژه ارغوان) 1386/10 - 1387/2
سرپرست گارگاه -مسئول دفتر فنی مجتمع مسکونی128 واحدی تعاونی طلوع فجر تهران(پروژه ارغوان) 1387/2 - 1388/10
سرپرست گارگاه -مسئول دفتر فنی -مجتمع مسکونی128 واحدی شرکت هادی طرح ایلیا 1388/11 - 1390/5
سرپرست گارگاه -مسئول دفتر فنی بازسازی بیمارستان مفید شرکت هادی طرح ایلیا 1390/5 - 1390/8
مسئول کنترل پروژه تعاونی طلوع فجر تهران(پروژه ارغوان) 1392/3 - 1392/7
سرپرست گارگاه -طراح داخلی ونما ساختمان مسکونی 5طبقه 1393/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 15.63
دانشگاه امام حسین(ع) 1376 - 1379
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.72
دانشکده شهید صدوقی یزد 1391 - 1393