کیوان قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیوان قاسمی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 12.57
آزاد 1384 - 1386