مجتبی صدوقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی صدوقی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول شیفت شرکت معدنجو 1386/3 - 1386/5
یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی 1386/5 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد زرند 1382 - 1385
زمین شناسی پترولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
آزاد زرند 1387 - 1390