مرتضی یحیایی سهزابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی یحیایی سهزابی

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش و مسول فنی بهمن گستر 1386/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کش صنعتی مکانیک
– کاردانی – معدل: 13.00
امام محمد باقر (ع) 1383 - 1385