حجت اجلال

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حجت اجلال

محل سکونت: آذربایجان شرقی - بستان آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک نقشه برذار سرکت مهندسین مشاور تداوم 1389/9 -