مهدی حلاج رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی حلاج رضایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین فنی پارس مینو تهران 1383/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تاسیسات حرارتی وبرودتی
– کارشناسی – معدل: 12.25
احرار رشت 1391 - 1394