سحر پاشای خوارزمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر پاشای خوارزمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی کلینیک آریتمی 1384/1 - 1391/3
مسئول دبیرخانه و آرشیو مهندسین مشاور تاراطرح 1391/5 - 1392/12
منشی مدیرعامل نماپوشش پرشین 1393/5 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.30
1379 - 1380