مهسا عیدی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا عیدی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کدگذارپ بیمارستان تریتا 1393/8 - 1394/6
کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان خاتم الانبیا 1389/6 - 1393/5
کارشناس کدگذاری بیمارستان سینا اهواز 1387/12 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدارک پزشکی مدارک پزشکی
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 - 1389
مدارک پزشکی مدارک پزشکی
– کاردانی – معدل: 17.00
دانشگاه جندی شاپور 1384 - 1386