محمدحسن نیکوئی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسن نیکوئی

محل سکونت: فارس - اقلید

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده مجتمع تجاری پارسیان 1393/5 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 12.78
1390 - 1391