مولود هاتفی اردکانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مولود هاتفی اردکانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس خرید شرکت طبیعت سبز میهن 1394/12 - 1395/6
کارشناس خرید شرکت پلیمرپاک آریان 1395/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.50
علم وفرهنگ 1389 - 1393