یاسمن سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن سعیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش شرکت دیانا 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 15.55
1386 - 1393