سعيد رحماني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعيد رحماني

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اداری و بازرگانی کوشا پایدار 1387/6 - 1391/12
مدیر سرما ساز سرافراز 1393/6 - 1394/1
مسئول اداری و پشتیبانی عمران سازان جوان 1385/12 - 1387/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
وسعه و برنامه ریزی اقتصادی اقتصاد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
خمینی شهر 1392 - 1394