فاطمه برزگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه برزگر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکتهای خصوصی 1383/12 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.87
شیراز 1385 - 1390