داود دوروش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود دوروش

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کنترل کیفیت شرکت تابان مهر تکین اندیش 1392/7 - 1392/12
مسئول کنترل کیفیت شرکت تابان مهر تکین اندیش 1393/6 - 1393/11
دستیار مشاور Iso/ts16949 شرکت تهران یراق الات شریعتی 1394/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار ریاضی
– کارشناسی – معدل: 14.74
اصفهان 1386 - 1390