ایما کافی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایما کافی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تاتر موزیکال
– کاردانی – معدل: 16.70
کنسرواتوار 1390 - 1393