زهرا سرمست حسن کیاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا سرمست حسن کیاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 17.35
الزهرا 1390 - 1394