مهدی شکوه بین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی شکوه بین

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
محقق پنها 1392/7 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هوافضا طراحی سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
هوافضای اکراین 1386 - 1392